چین به عنوان میزبان رقابت‌های انفرادی شطرنج آسیا در سال 2019 معرفی شد