تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کرد