اعلام نظر رسمی – پرسپولیس کنار کشید/ دربی 85 سه ماه به تعویق افتاد