انتقاد شدید پیشکسوت استقلال از برگزاری دربی دوستانه در آلمان