به همکارانم گفتند باشگاه اینترمیلان قصد همکاری با ما را دارد/ کسی مستقیماً با من تماس نگرفته است