برانکو بازیکنانش را جریمه کرد/ روزی دو جلسه تمرین فشرده و سنگین