هاشمی حتی جواب نامه من را هم نداد/ مسئولان زیر حرفشان می‌زنند