پاسخ علی کریمی به حمله استقلالی ها به صفحه شخصی اش + عکس