انتخاب بلاروس به عنوان میزبان رقابت‌های جهانی کشتی پهلوانی