استعلام پرسپولیس از وزارت ورزش برای جذب دژاگه/ پیشخوان