اسماعیل پور: بازی سختی مقابل پرتغال داشتیم/ خدا را شکر می‌کنم که مردم خوشحال شدند