خوشحالم بازهم گلزنی کردم/ با روحیه خوبی برای بازی با پرسپولیس آماده می‌شویم