بمب نقل و انتقالات به پرسپولیس نزدیک تر شد؛ از وزارت استعلام گرفتند (خبر ورزشی)