پایان غرور کاذب قرمزها؛ پاشنه آشیل تیم برانکو لو رفت (استقلال جوان)