بازیکن سابق پرسپولیس، بمب جدید استقلال (همشهری ورزشی)