مهر سکوت بر لبان مثلث تکواندو/ «ناکامان» کماکان پاسخگو نیستند!