هازارد: آنری یکی از اسطوره‌های من است/ تفکرات اسپانیایی مربی تیم به ما کمک می‌کند