کار ساخت استادیوم ملی ژاپن از ماه دسامبر آغاز می‌شود