بهترین‌های جام مشخص شدند/ اسماعیل‌پور در کنار ویلهم و لیما