ناظم الشریعه: تمرکز و یکدلی ما باعث شکست پرتغال شد