ناظم‌الشریعه: سر تا پای بازیکنانم را باید طلا بگیرند/ دوست ندارم تاریخ‌سازی فقط برای ما باشد