پاداش قهرمانی جهان به ملی‌پوشان فوتسال ایران تعلق می‌گیرد