برتری آماری ایران مقابل پرتغال برای کسب مدال برنز جهان