بد شروع کردیم اما به بازی برگشتیم/ از حالا حساب ویژه‌تری روی ما باز می‌کنند