صحنه تکان دهنده در حاشیه پیروزی بزرگ تیم ملی فوتسال/عکس