اکران فیلم «شهر اردیبهشت» با هنرمندی هانی نوروزی +عکس