شاهکار تاریخی/ مقام سوم جهان برای ملی‌پوشان فوتسال ایران