فیلم/ خلاصه بازی پاری‌سن‌ژرمن 2-0 بوردو (هفته هشتم لوشامپیونه)