اعلام برنامه بازی های پتروشیمی در جام باشگاههای آسیا