یک قدم تا تکمیل تاریخ‌سازی؛/ گزارش زنده؛ ایران 0 - پرتغال 0