پیروزی سویا در دقایق پایانی/ صعود شاگردان سمپائولی به رتبه دوم