پایان ناکامی‌های چلسی با پیروزی در خانه هال‌سیتی/ توقف ساندرلند و وستهام