افشین: بازی با ملوان نوین برای من اهمیت ویژه‌ای داشت/ خوشحالم بار دیگر در انزلی به میدان رفتم