روز عجیب مهاجم استقلال در انزلی/ از فرستادن قلب تا اشک و آه