عبداللهی: به دو دلیل از منصوریان تشکر می‌کنم/ می‌ترسیدیم به سرنوشت پرسپولیس دچار نشویم