جانشین گل‌محمدی خارجی است؟/ مذاکرات پنهان برای انتخاب سرمربی