قربانی: فکر نمی‌کنم مصدومیتم جدی باشد/ می‌دانستیم نباید حریف را دستکم بگیریم