افشین: خوشحالم بار دیگر در بندرانزلی به زمین رفتم/ این بازی برایم اهمیت ویژه‌ای داشت