استقلال صعود کرد، پرسپولیس حذف شد/ 10 ستاره مرحله یک سی و دوم جام حذفی