4 بازی فیکس، 3 گل/ آمار قابل قبول مهاجم استقلال (عکس)