تصویر شکار شده از عاملین برد استقلال مقابل ملوان نوین/عکس