انریکه: مسی از برنامه از پیش تعیین‌شده ریکاوری‌اش جلوتر است