گزارش فیفا درباره دیدار ایران - پرتغال: در اعتبار ایران شکی نیست