بازیکن ملوان نوین: بازی با استقلال را داخل پرانتز گذاشتم!