در نشست خبری بازی با والنسیا/ سیمئونه: پیروزی بر بایرن به تاریخ پیوست