صعود استقلال با درس از پرسپولیس/ باتلاق انزلی، این بار بی خطر بود