دژاگه همچنان تحت نظر پزشکان/ کی‌روش یک بازیکن را خط زد