ریکاوری سرخپوشان در اولین تمرین پس از شکست مقابل قشقایی