قلعه نویی:به حذف پرسپولیس کاری ندارم/بازی تیم ملی نباید تاسوعا باشد