مرادی: برنامه سرمربی تیم ملی برای المپیک 2020 بررسی می‌شود